Sigla de critical path method (método de la ruta crítica).

« Back to Glossary Index