Anglicismo para fondos de inversión.

« Back to Glossary Index