Término en inglés que significa red o telaraña. Se usa popularmente como abreviación de World Wide Web (www).

« Back to Glossary Index