Descripción del proyecto

Col·laboradora docent

Descripción

Des del septembre de 2022 m’incorporo com a col·laboradora docent de l’asignatura Disseny del treball final de grau a l’Àrea de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Fechas y lugar

Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya. Des de septembre del 2022.

Enlaces