Descripción del proyecto

Sociologia de la comunicació

Consultora per als estudis en línia en Comunicació Social, Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 2009-2010.