Análisis, descripción y medición de las estructuras de relaciones sociales.

El mesurament i l’anàlisi de les múltiples estructures socials, en les quals es desenvolupa la vida social. (La medición y el análisis de las múltiples estructuras sociales en las cuales se desarrolla la vida social.) (J. L. Molina y B. Patraca, Anàlisi de xarxes socials. En A. Canals, A. Díaz-Guilera, J. L. Molina y B. Patraca, Xarxes socials: fonaments i aplicacions. Barcelona: Editorial UOC, p. 73.)

« Back to Glossary Index