Grupo de investigadores que a partir de la década de 1960 ayudó a desarrollar el estudio de las redes sociales. El grupo de investigadores conocido como Escuela de Harvard estaba formado mayoritariamente por sociólogos.

Els investigadors de l’anomenada Escola de Harvard eren fonamentalment sociòlegs amb una forta formació matemàtica, que van reaccionar contra la teoria sociològica dominant en el moment intentant derivar l’estructura social dels patrons d’interaccions socials empíricamente observables. (Los investigadores de la denominada Escuela de Harvard eran fundamentalmente sociólogos con una fuerte formación matemática, que reaccionaron contra la teoría sociológica dominante en el momento, intentando derivar la estructura social de los patrones de interacciones sociales empíricamente observables.) (J. L. Molina y B. Patraca, Anàlisi de xarxes socials. En A. Canals, A. Díaz-Guilera, J. L. Molina y B. Patraca, Xarxes socials: fonaments i aplicacions. Barcelona: Editorial UOC, p. 82.)

« Back to Glossary Index